Sätt ord på konsten

Kultur Gävleborg arbetar aktivt för att hitta nya sätt att aktualisera och lyfta den offentliga konstsamlingen och söka nya samarbeten mellan olika konstformer och aktörer.

Projektet ”Sätt ord på konsten” startades 2019 och är ett samarbete mellan Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam och litteraturverksamhet. Inom ramen för projektet får studenter från Bollnäs folkhögskolas skrivarlinje möjlighet att skriva litterära texter till utvalda verk från regionens konstsamling. I den första upplagan utmynnade projektet i utställningen Doktor Landelius konstsamling som visades på Gävle sjukhus under sommaren och hösten 2019.

Syftet med projektet är att spegla och belysa konsten på nya sätt och att ge publiken möjlighet att genom studenternas texter ta del av olika personers erfarenheter och kanske upptäcka nya aspekter hos verken.