Fristad Sandviken Mahdieh Golroo

Sätt ord på konsten

Satsningen ”Sätt ord på konsten” initierades 2019 i ett samarbete mellan Kultur Gävleborgs konstsamlingsverksamhet och litteraturverksamhet. Inom ramen för projektet får utvalda verk från regionens konstsamling möta nyframtagna litterära texter.

Syftet med projektet är att spegla och belysa konsten på nya sätt via text och dialog och att ge publiken möjlighet att genom de litterära texterna ta del av olika personers erfarenheter och kanske upptäcka nya aspekter i konsten.

Under satsningens två första år har bland annat konstnärer, författare, studenter, skådespelare engagerats för att tolka, analysera och diskutera konst och litteratur utifrån olika perspektiv. Detta har resulterat i utställningarna Doktor Landelius konstsamling och Man ser upp

2021 års upplaga av Sätt ord på konsten utgår från nyckelord som demokrati och yttrandefrihet inom konst och litteratur. Sandvikens fristadsförfattare Mahdieh Golroo har bjudits in för att skriva om den offentliga konstsamlingen utifrån ett demokratiskt perspektiv och för att skriva om ett antal verk från samlingen som berör henne och hennes konstnärskap.

Mahdieh Golroos urval av konstverk och nyskrivna litterära texter på persiska som översatts till svenska presenteras i utställningen Bortom bilden, i Kuren på Gävle sjukhus den 16 november 2021 – 31 maj 2022. Som en del av utställningen arrangeras också seminariet: Konstnärliga perspektiv på yttrandefrihet, som en möjlig förlängning av och regional sammankomst i relation till den nationella mötesplatsen och digitala konferensen Samtidskonstdagarna 2021, som i år har temat Konst och demokrati.

Det finns också en konstnärsintervju med Mahdieh Golroo som du kan lyssna på under Kultur Gävleborg. Lyssna på Soundcloud, Spotify eller där poddar finns. I intervjun berättar hon om hur det är att växa upp och leva i ett samhälle styrt av diktatur och patriarkat och om hennes ständiga kamp för kvinnors rättigheter i Iran.

Under utställningsperioden kommer Kultur Gävleborg att arrangera bland annat visningar för allmänheten och workshops för skolklasser.

Sätt ord på konsten – Perspektiv på yttrandefrihet genomförs i samarbete med Sandvikens kommun och Gävle kommun.

Håll dig uppdaterad om projektet och andra aktuella händelser här på hemsidan eller på våra sociala media:

Facebook: Kultur Gävleborg, Konst – Kultur Gävleborg, Litteratur – Kultur Gävleborg.
Instagram: Kulturgävleborg, Konstkulturgävleborg.

Om Fristad Sandviken och fristadsförfattaren Mahdieh Golroo

Sedan 2016 är Sandviken fristadskommun och medlem i ICORN. Sandvikens första fristadsgäst var musikern Mikhail Borzykin, som bodde i Sandviken under perioden 2017-2019.

Den iranska journalisten och människorättsaktivisten Mahdieh Golroo är fristadsförfattare i Sandviken under perioden 2020-2022.

Mahdieh Golroo har många års erfarenhet som journalist, debattör och utbildare kring kvinnors rättigheter. Detta har gjort henne till ett känt ansikte både inom och utanför Iran.

Mahdieh har tidigare både fängslats och förbjudits att studera i Iran på grund av sitt engagemang, och 2019 var hon efter ytterligare påtryckningar till slut tvungen att fly landet.

I Sverige vill Mahdieh bland annat arbeta vidare med en bok om sina upplevelser. Hon hoppas också lära känna många människor och föreningar som är engagerade i kvinnors rättigheter för att utbyta idéer och tankar. Mahdieh har hittills till exempel medverkat i panelsamtal kring yttrandefrihet och skrivit krönikor i Arbetarbladet.

Om samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna är en konferens för personer som arbetar i konstfältet och som vill utveckla det tillsammans med andra. Samtidskonstdagarna har blivit en året-runt-händelse och det finns flera möjligheter att delta.

Samtidskonstdagarna ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. Under 2021 fokuserar konferensen på frågor som rör konst och demokrati.

Seminarium - Konst och yttrandefrihet