Biograf och visning

Vi arbetar för ett levande filmliv i hela länet! Genom stöd till filmfestivaler, visningsarrangemang och fortbildningsstöd till föreningar och biografer vill Kulturutveckling göra det möjligt för länasinvånare att ta del av film i sitt närområde. Här publicerar vi även aktuella rapporter som rör biograf- och visningsområdet.

Nyheter och rapporter