Uppdrag till kulturskapare

Region Gävleborg uppdrar återkommande till kulturskapare att skapa konstnärliga gestaltningar, musikproduktioner, göra koreografiska produktioner, leda, förmedla och arrangera projekt med mera. Här nedan hittar du pågående och kommande utlysta uppdrag.