Suomen kielen hallintoalue - Finskt förvaltningsområde

Region Gävleborg ingår i förvaltningsområdet för det finska språket. Det innebär bland annat att finsktalande medborgare har rätt att använda det finska språket i kontakt med Region Gävleborg.

Finska är ett av de minoritetsspråk i Sverige som skyddas i lag. Att ingå i ett förvaltningsområde innebär bland annat att regionen ska kunna ge service till finsktalande medborgare på detta språk.

Gävleborgin seutu on osa suomen kielen hallintoaluetta

Kun otat yhteyttä seudun vaihteeseen, sinut yhdistetään suomenkieliselle henkilökunnalle.

Kielilaki antaa sinulle ruotsinsuomalaisena oikeuden käyttää äidinkieltäsi suomea kun olet yhteydessä Gävleborgin seutuun. Sinulla on oikeus saada tarvitsemasi informaatio suomenkielellä, oli sitten kysymyksessä se, että tarvitset apua ymmärtääksesi röntgenlähetettä koskevia sääntöjä tai se, kuinka haet jonkin kansankorkeakoulumme kurssille tai se, että sinun tarvitsee saada yhteys terveyskeskukseen.

Jos haluat puhua suomea ollessasi yhteydessä Gävleborgin seudun kanssa niin soita numeroon 026-15 40 00.

Region Gävleborg är en del av finskt förvaltningsområde

När du kontaktar Region Gävleborgs växel så kopplar de dig till finsktalande personal.

Språklagen ger dig som sverigefinne rätt att använda ditt modersmål finska i din kontakt med Region Gävleborg. Vare sig du behöver hjälp att förstå reglerna kring röntgenremisser, hur du söker en kurs på någon av våra folkhögskolor eller om du behöver kontakt med en hälsocentral har du rätt att få den informationen på finska.

Om du vill utnyttja möjligheten att prata finska i din kontakt med Region Gävleborg, ring 026-15 40 00.