Hus 32 – evakueringsbyggnad

En förutsättning för att på-, till och ombyggnationerna på Gävle sjukhus ska kunna genomföras måste vissa verksamheter evakueras under olika perioder under byggtiden. Region Gävleborg har investerat i en modullösning för att säkerställa vårdflödet och en god arbetsmiljö under byggnationerna.

Flygfoto Gävle sjukhusområde, helikopterplattan syns och den nya byggnaden på andra sidan vägen från helikopterplattan.
Här, norr om hus 31 planeras evakueringsmodulerna att ligga.

Först ut i Framtidsbygget i Gävle är på- och ombyggnationen av Hus 60. Huset ska byggas på med sex våningar och en helikopterplatta på taket. För att kunna fortsätta bedriva säker vård och behålla en god arbetsmiljö måste de verksamheter som idag ligger högst upp i huset evakueras under byggtiden. I första etappen evakueras ögon- och kirurgverksamheterna från hus 60 och ögonoperation från hus 13 till de nya modulerna.

Evakueringsplaneringen är komplex och kommer att ske i etapper. I fokus ligger på att undersöka alla evakueringsmöjligheter som finns inom Region Gävleborg för att få en bild kring vilka verksamheter som kan flytta var.

I mars 2023 kommer modulerna på plats. Under våren och sommaren fortsätter arbetet att färdigställa lokalerna inomhus för att vara inflyttningsklara under hösten 2023. Sköterskevägen och helikopterplattan påverkas inte av byggnationerna. 

Region Gävleborg har beslutat att köpa modulerna då de ska stå på plats upp till 10 år. Regionfullmäktige beviljade investeringen på drygt 230 miljoner kronor i november 2021.