Referat presskonferens

Sammanfattning från presskonferens 24 februari 2022.

Smittskydd – Shah Jalal

(Inget ljud under presskonferensen.)

 • De flesta åtgärderna är borttagna men pandemin är inte över ännu. Från 9 februari testas inte allmänheten längre, utan bara särskilda samhällsgrupper. Därmed har provtagningarna minskat och antalet positiva fall har också minskat. Men vi kan se att vi fortfarande har en hög smittspridning då antalet patienter i behov av vård för covid-19 inte minskar.
 • Jag vill påminna om 3 punkter: Har du symtom ska du stanna hemma. Vaccinera dig mot covid-19. Om du är vuxen och inte vaccinerad, bör du undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • Vi har sportlov framför oss. Tänk särskilt på risken för att bli smittad nu under sportlovet. Många åker till skidorter där trängsel kan uppstå. De som är ovaccinerade eller sköra riskerar att bli allvarligt sjuka.

Hälso- och sjukvård – Johan Kaarme

 • Vi har 31 covidrelaterade patienter på våra sjukhus, fyra av de på intensivvårdsavdelningen.
 • Ett par mellansvenska regioner har en nedgång i smittspridningen, medan andra regioner inklusive vi ligger kvar på ganska ansträngda nivåer.
 • Det oerhört tragiska och oroväckande säkerhetspolitiska läget kan i någon mån påverka sjukvården i förlängningen så som leveranser av läkemedel och material. Det har påbörjats ett jobb för att se till hur vi kan säkra upp.

Vaccinationsläget – Tina Mansson Söderlund

 • Vi har gett 604 000 doser vaccin i Gävleborg. Det är 64 procent av alla länsbor som har tagit sin tredje dos.
 • Bland 12- till 15-åringar är 63 procent färdigvaccinerade. Tittar vi på 16-17-åringar så är 75 procent färdigvaccinerade. För 65 år och äldre så är det 94 procent som har tagit sin tredje dos.
 • Vi har påbörjat den andra påfyllnadsdosen för den allra äldsta gruppen och rullar på planenligt just nu. Det handlar om personer över 80 år eller som har insatser via kommunen. 
 • Vecka 11 kommer att bli en nationell vaccinationsvecka. Fokus kommer vara att få ut information och att ha se till att det finns extra vaccinationsinsatser.
 • En större insats görs nu till helgen. Då kommer personal från Gävle och Sandviken att samverka vid en vaccinationsplats på Valbo köpcentrum. Vaccinet är gratis.