En skiss visar hur Gävle sjukhus skulle kunna se ut efter nybyggnationerna.

Framtidsbygget - Gävle sjukhus

I Gävle planeras betydande moderniseringar av sjukhuset med om- och nybyggnationer för flera av sjukhusets verksamheter. I den första byggetappen kommer huvudentréhuset att byggas på med några våningsplan.

När huvudentréhuset byggts på kommer det att integreras med höghuset bredvid. Detta hus kommer att byggas om och få nya lokaler för mottagningar och vårdavdelningar. Även infektionsavdelning/mottagning och akutmottagning får nya lokaler.

Det så kallade 100-årshuset, som ligger till vänster om huvudentrén, ska rivas på grund av ålder och en helt ny vårdbyggnad kommer att uppföras.

Så ska sjukhuset i Gävle byggas om


Dessa vårdbyggnader ingår i Framtidsbyggets om- och nybyggnationer: 

  • På- och tillbyggnationer av hus 60, ovanför restaurangen.
  • Ombyggnation i hus 31, infektionsavdelning/mottagning.
  • Ombyggnation i hus 29, akutmottagning.
  • Om- och påbyggnationer av hus 2-4, vårdavdelningar och mottagningar i låga byggnader i anslutning till höghuset.
  • Ombyggnationer i hus 1, vårdavdelningar och mottagningar i höghuset. 
  • Uppförande av ny vårdbyggnad, G1 (ersätter hus 11-14).
  • Rivning av hus 11-14, bland annat 100-årshuset.