Om- och tillbyggnation av hus 29


Hus 29 på Gävle sjukhus, där bland annat akuten, förlossningen, BB och MAVA finns idag, ska byggas om och till för att säkerställa att vården har flexibla lokaler anpassade till modern sjukvård och framtida behov.

Tillbyggnaden görs för att skapa mer lokalyta till verksamheterna, modernisera lokalerna samt behålla de goda sambanden som redan finns inom akutsjukvården.

Bygga för minskad smittorisk

Erfarenheter från pandemin har lett till ändrade arbetssätt och högre krav på lokalerna, bland annat kopplat till teknisk försörjning som ventilation, isoleringsmöjligheter och separerade patientflöden för att minska smittorisken.

Aktivt arbete för att minska störningar under byggtiden

Verksamheterna ska vara i full drift 24 timmar om dagen, varje dag i veckan under byggnationerna.

Det gör byggarbetet till en mycket komplex utmaning där fokus ligger på planering och dialog tillsammans med verksamheterna för att minimera byggstörningarna i den mån det går, och bibehålla livsviktiga samband och flöden med andra verksamheter.