Resor och transporter

Region Gävleborg strävar efter att på sikt bli klimatneutralt och fossiloberoende.

Inom resor och transporter arbetar Region Gävleborg inom fem fokusområden; tjänsteresor, varu- och godstransporter, patienttransporter, medarbetarnas resor till och från arbetet samt patienternas resor till och från vård och vårdinrättningar.

Vi vill minska våra bilresor och öka andelen resfria möten som video- och telefonmöten. Vi har en rutin för möten och resor i tjänsten och jobbar för att källsortera alla våra tjänsteresor.

Region Gävleborg vill att de anställda ska cykla när möjlighet finns och kan erbjuda sina medarbetare tjänstecyklar, både vanliga cyklar, elcyklar och ihopvikbara cyklar. Vi vill öka det kollektiva resandet i tjänst och därför finns företagskort som våra medarbetare kan använda på X-trafiks bussar och tåg.
Vissa resor måste göras med bil. Region Gävleborg strävar efter att ha en sådan miljövänlig fordonsflotta som möjligt. Genom att utbilda våra medarbetare att köra på ett säkert och sparsamt sätt kan bränsleförbrukningen minska med mellan 10 och 15 %. Dessutom klimatkompensarar vi våra resor med bil och flyg!

Region Gävleborg deltar i nätverket SMART Resplan tillsammans med näringslivet. Nätverket drivs av X-trafik med syfte att skapa en hållbar resepolicy.

Res smart!

Hälften av alla resor som görs i Sverige är arbetsrelaterade. Det här är en film om hur Region Gävleborg jobbar med sina medarbetare för ett hållbart resande. Du som privatperson har också användning av tipsen i filmen.

Till filmen finns även ett diskussionsmaterial som kan användas efter filmen visats.

Diskussionsmaterial: Res smart!

Diskussionsmaterial: Res smart! - till den som leder diskussionstillfället.