Resor och transporter

Region Gävleborg har antagit regeringens initiativ Fossilfritt Sveriges utmaning att senast 2025 bara köpa in och utföra fossilfria transporter. Alla medarbetare och förtroendevalda ska i sina tjänsteresor vara förebilder och visa att Region Gävleborg tar ansvar för vårt klimat och en god trafiksäkerhet. För att underlätta för medarbetare hur de ska prioritera finns en mötes- och reserutin som även gäller vid upphandling av entreprenör och tjänster som innebär möten, resor och transporter. Den gäller också resor som genomförs av personer som inte är medarbetare men där Region Gävleborg betalar resan. Mötes- och reserutinen illustreras i denna mötestrappa.

Vid behov av möte tar vi hänsyn till vilka som behöver närvara och om det ska ske digitalt eller fysiskt. Om deltagare reser till mötet så anpassas mötestiden till kollektivtrafiken.  För att resan ska bli så hållbar som möjligt ska vi välja det färdsätt som främjar hälsan och är mest klimat- och kostnadseffektivt.