HR-förvaltningen

HR-avdelningen stödjer och bistår koncernledning och förvaltningar inom HR-området:

 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Utveckling och utredning
 • HR-partner till chefer
 • HR-support
 • Omställning
 • Bemanning
 • Löneservice

Förvaltningen består av avdelningarna:

 • Arbetsmiljö och hälsa
 • HR-partner
 • HR-stab
 • Lag och avtal
 • Ledar- och medarbetarutveckling
 • Operativ avdelning – med enheterna: 
  • Analys och systemstöd HR
  • Bemanning och vikarie
  • Lön och pension
  • Omställning
  • Rekrytering

Chefer HR

Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, förvaltningschef.

Christina Wallin, avdelningschef arbetsmiljö och hälsa.

Kristoffer Seydlitz, avdelningschef HR-partner.

Carina Österberg, avdelningschef lag och avtal.

Jens Kandén, avdelningschef ledar- och medarbetarutveckling.

Markus Lindroos, avdelningschef operativ avdelning HR.