LEADTOOLS v17.5

Västerbergs folkhögskola

Är du intresserad av stickning, drama, kreativt skrivande, smide, personlig utveckling eller matematik? Studerar du med ett bestämt mål i sikte eller ”bara” för att det ger dig stimulans och utveckling?

Hos oss hittar du kurser av alla sorter. Gemensamt för dem alla är att vi lägger stor vikt vid att skapa gemenskap och god stämning på skolan. Därför innehåller alla kurser också gruppaktiviteter som är gemensamma för hela skolan till exempel temadagar och friluftsdagar.

Rektor

Birgitta Wåhlstrand