En skiss visar hur Hudiksvalls sjukhus skulle kunna se ut efter nybyggnationerna.

Framtidsbygget - Hudiksvalls sjukhus

I Hudiksvall kommer omfattande ny- och ombyggnationer att göras under flera år med byggstart sommaren 2020. Först ut i Framtidsbygget är ombyggnationer i hus 7 och 8 där bland annat öron-näsa-hals, centraloperation och akuten får nya lokaler.

Nästa steg i att modernisera Hudiksvalls sjukhus är att bygga ett nytt hus för teknisk försörjning och ett nytt kulvertsystem. Det kommer också byggas en ny vårdbyggnad för bland annat barn- och kvinnosjukvården. För att få plats med den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet kommer ett antal gamla byggnader att rivas.

Så ska sjukhuset i Hudiksvall byggas om

Om- och nybyggnationer av Hudiksvalls sjukhus kommer att göras i fem etapper.

Klicka på bilden för att få den i större format.