Om webbplatsen

Regiongavleborg.se är Region Gävleborgs officiella webbplats. Här finns information om Region Gävleborgs olika verksamheter. Region Gävleborg har verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvård, regional utveckling, forskning och kultur.

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation och på webbplatsen finns också information om politiker, regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder och beredningar.

För råd om vård hänvisar vi till 1177.se/gavleborg.

För dig som har kontakt med Region Gävleborg i din yrkesutövning hänvisar vi till regiongavleborg.se/samverkanswebben

Tillgänglighet

Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla, det är en viktig princip för oss. Vi försöker att skriva kortfattat och enkelt, strukturera informationen på ett tydligt sätt och undvika tekniska lösningar som försvårar för dig. 

Vi följer webbriktlinjer för offentlig sektor och arbetar löpande med förbättringar gällande tillgänglighet.

Så här arbetar vi med tillgänglighet på regiongavleborg.se

  • Vi arbetar utifrån WCAG - standard för tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines). Läs mer om riktlinjerna.

  • På regiongavleborg.se finns en rad hjälpfunktioner. En lyssnafunktion där du som har lässvårigheter får text på webbplatsen uppläst via funktionen ”Talande webb”. Dessutom erbjuds information på teckenspråk. Du hittar hjälpfunktionerna längst upp på webbplatsens webbsidor.

  • regiongavleborg.se är utvecklad i responsiv design, det vill säga anpassad för olika enheter för att du ska få en bra upplevelse oavsett om du besöker oss med dator, surfplatta eller mobil.

Tillgänglighetsredogörelse

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Textning till filmer sker öppet, det vill säga inbränt i videon men textning går inte att slå på och av i videospelaren. 

Ge oss dina synpunkter på tillgänglighet

Om du inte kan ta del av information eller har andra synpunkter på regiongavleborg.se är du välkommen att kontakta webbredaktionen. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår webbplats och vill gärna veta vad du tycker.

Vill du ha ett svar från oss så kan du fylla i dina kontaktuppgifter, annars lämnar du den informationen tom för att vara anonym.

Kontakta webbredaktionen

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltning