Ekonomi

Årsredovisningar, bokslutsrapporter, delårsrapporter och budget för Region Gävleborg.

Årsredovisning 2022