Forskning för ökad välfärd, stärkt hälsa och hållbar utveckling

Forskning är en viktig del i att lösa samhällsutmaningar och bidrar till att lösa problem och utveckla samhället. Inom Region Gävleborg pågår forskning av hög kvalitet som är relevant för många människor.

Forskningen bidrar till ökad välfärd, stärkt hälsa och hållbar utveckling.

Vill du läsa om aktuell forskning, veta mer om forskarvardagen eller lära dig mer om vilken skillnad forskning kan göra för dig och dina medmänniskor? Välkommen till sidan Aktuell forskning – Samverkanswebben.

Om du är intresserad av att bidra till samhällsutvecklingen som forskningsperson i studier och liknande, välkommen att höra av dig till cfug@regiongavleborg.se. Du kan först läsa på lite om vad det innebär i stora drag på Kliniska studier Sveriges webbplats.

Om du själv är nyfiken på att bedriva forskning i Region Gävleborg hittar du mer information på samverkanswebbsidorna regiongavleborg.se/forskning.

Om du samverkar med FoU Välfärd (en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer verksamheter i Region Gävleborg och länets kommuner med kunskapsstöd, lärande och utveckling i välfärdsfrågor) är du välkommen till samverkanswebbsidorna regiongavleborg.se/fouvalfard.

Forskning idag, fakta imorgon.

Forskningsbokslutet är som en verksamhetsberättelse. Det sammanfattar året som gått, aktiviteter och statistik över forskare och forskning inom Region Gävleborg.

Läs gärna det senaste forskningsbokslutet – årlig rapport om forskning i Region Gävleborg 2023 (pdf)

Region Gävleborgs forsknings- och utvecklingspolicy ligger till grund för hur forskning och forskningsgenererat utvecklingsarbete ska bedrivas.

Läs gärna forskningspolicyn: Forskning och utveckling – Policy – Platina id 10-199700 (pdf)

Välkommen att kontakta cfug@regiongavleborg.se.