Lex Maria och IVO-anmälan

Vid en del vårdbesök sker misstag och brister som sjukvården kan lära sig mycket av för att på så sätt förbättra kvaliteten i vården.

Alla anställda i vården har ett ansvar att anmäla upplevda misstag och brister. Dessa granskas sedan av medicinskt ansvariga läkare i Region Gävleborg som i vissa fall gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för en opartisk utredning. Utredningen gör att vården kan lära av sina misstag så att de inte upprepas och ger de drabbade patienterna och deras närstående klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg kallas för en Lex Maria-anmälan. Anmälningar gjorda senaste sex månaderna finns publicerade här. Vill du ta del av äldre Lex Maria-anmälningar kan de begäras ut från centraldiariet.

Allmänna handlingar