Produktval

Region Gävleborg ställer miljökrav vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Upphandling och gröna inköp är ett effektivt verktyg för att minska vår miljöpåverkan.

Region Gävleborg upphandlar produkter för 3,5 miljarder/år och det är därför viktigt att ta alla aspekter i beaktan. Vi tycker det är viktigt att miljökraven är tydliga och arbetar med kraven på olika sätt.

I samarbete med inköpsavdelningen och verksamheter tar vi fram miljökrav som ska driva utvecklingen framåt inom ramen för gällande lagstiftning. Regionen ställer bland annat krav för att undvika farliga kemikalier i så stor utsträckning som möjligt, att varan är anpassad till gällande energikrav och för att slippa onödiga förpackningsmaterial och transporter.

Det har bland annat resulterat i att i princip alla undersökningshandskar som används är PVC fria, vi satsar på ekologiska livsmedel och till exempel enbart har ekologiskt och etiskt märkt kaffe. 

Diplom för ekologisk mat

EcoMatCentrum delar årligen ut diplom till verksamheter som har stor andel ekologisk mat. 2015 fick Västerberg Folkhögskolas Internatföreståndare Siv Thunman ta emot diplom för att de nått upp till 25% ekologiska livsmedel under 2014.

På bilden står Siv Thunman tillsammas med Paul Svensson i samband med utdelningen av diplomet.

Hållbar och ansvarsfull produktion

Det är viktigt för Region Gävleborg att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållande. Därför är vi med i ett nationellt samarbetarbete gällande socialt ansvarstagande i offentliga upphandlingar. Genom detta samarbete kontrolleras underleverantörer och dess tillverkning.

Läs mer på www.hållbarupphandling.se/