Other languages - Andra språk

Suomeksi - Finska

Kielilaki antaa sinulle ruotsinsuomalaisena oikeuden käyttää äidinkieltäsi suomea kun olet yhteydessä Gävleborgin seutuun.

Suomen kielen hallintoalue

Du som talar finska har rätt att använda finska när du är i kontakt med Region Gävleborg. Region Gävleborg ingår i finskt förvaltningsområde.


For people from other countries - För personer från andra länder 

Information om Sverige - New in Sweden

How society works in Sweden and social information.

Samhällsinformation på svenska och tio andra språk.


youmo.se

A site for young people about the body, sex, health, equality and human rights.

För unga om kroppen, sex, hälsa, jämställdhet och rättigheter. 


Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige 1177.se

Healthcare in Sweden for asylum-seekers, people with no papers and people in hiding,

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.


Kostnadsfri hälsoundersökning - free health scan

Free health scan for new arrivals.

Om kostnadsfri hälsoundersökning för nyanlända.


Other languages 1177.se

Facts and advice on various diseases and disorders, as well as rules and rights.

Fakta och råd om olika sjukdomar och besvär samt om regler och rättigheter.


Google translate English

You can use Google translate on our website. Google translate is a free machine translation service provided by Google Inc. to translate text into another language.

Like other automatic translation tools it has its limitations. While it can help the reader to understand the general content of a foreign language text, it does not always deliver accurate translations. Some languages produce better results than others. It translate both names and addresses which is incorrect.

Copy the link to the webpage you like to translate and paste it in Google translate

Google translate svenska

Du kan använda Google translate på vår webbplats. Google translate är en gratisfunktion från företaget Google. Funktionen används för att översätta text till ett annat språk.

Som andra automatiska översättningsverktyg har Google translate sina begränsningar. Det kan hjälpa läsaren att förstå huvudbudskapet i en text på ett främmande språk men det översätter inte alltid korrekt. Kvaliteten på översättningarna kan variera mellan olika språk. Google translate översätter både namn och adresser vilket inte är korrekt.

Kopiera adressen till den webbsida du vill översätta och klistra in den i Google translate