För dig som arbetar med kultur

Du som arbetar med kulturfrågor hittar mer information för ditt arbete på vår samverkanswebb.

Där hittar du bland annat mer om kulturplanen, film, biblioteksutveckling, hemslöjd, litteratur, kultur för barn och unga, stöd, bidrag, priser och stipendier.

Kultur – Samverkanswebben