VR - Virtual reality

Är det möjligt att öka tillgänglighet genom virtuellt berättande? Vårt mål är att introducera besökare till nya upplevelser och främja utvecklingen av innovativa sätt att berätta historier.