Dans och Parkinson

Under 2020 har ett arbete med en nationell studie gällande dans och Parkinson påbörjats, där representanter från olika delar av Region Gävleborgs organisation och Gävleborgs län deltar.

Arbetet leds av Region Jönköping och det finns fortfarande möjlighet att delta som danspedagog, fysioterapeut, forskare eller Parkinsondrabbad. Dance for PD (Parkinsons disease) är en evidensbaserad dansmetod som prövas i Sverige för patienter med Parkinsons sjukdom, bland annat på Skånes Dansteater och Balettakademien i Stockholm, Danshälsa. I Region Jönköping har man kommit långt i arbetet och här hittar du några länkar om deras arbete: