Dans för hälsa

Dans för hälsa är en beprövad metod och ett värdefullt komplement till sedvanlig behandling och används över hela landet. Det handlar om kravlös dans med fokus på rörelseglädje och social gemenskap.

Forskning visar att dans ger positiva hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet Dans för hälsa metoden används både för barn och unga via ex. elevhälsan på skolan men också via olika öppna verksamheter för vuxna samt inom primärvården. Läs mer om dans för hälsa här https://www.dansforhalsa.se/ och se denna trailer:

“Dansa för livet” - Film ca 4 minuter (2018)

Dans för hälsa metoden är idag etablerad i Gävleborgs län i fyra kommuner; Bollnäs, Sandviken, Gävle och Ljusdals kommun på olika sätt genom gymnasieskola, högstadieskola, kulturskola och studieförbundsverksamhet.

Sedan våren 2020 finns en regional nätverksgrupp med utbildade instruktörer inom dans för hälsa som träffas kontinuerligt online. Nätverksgruppen skapades för informations- och utvecklingsutbyte och för att stärka "dans för hälsa-metoden" som verktyg att motverka den ökade psykiska ohälsan bland unga i Gävleborgs län. Etablering av dans för hälsa metoden är också på väg att etableras i Söderhamns, Ovanåkers och Nordanstigs kommun samt används som en del av undervisningen på Forsa Folkhögskola i Hudiksvalls kommun.

Information om befintlig verksamhet i länet:

Bollnäs

Dans för hälsa - för personal

Gävle

Dans för hälsa – Gävle kommun

Dans för hälsa Gävle – Instagram

Ovanåker

Celsiusskolan 7-9 - Ovanåkers kommun

Sandviken

Fler verksamheter inom Kulturskolan – Dans för hälsa

Söderhamn

Dans för hälsa - en kravlös oas för bättre mående hos elever

Järvsö, Ljusdal

Dans för hälsa Järvsö

Här finns vi

Här finns vi – Dans för hälsa


Vill du komma i kontakt med någon av instruktörerna i länet kan du maila matilda.bjorkbacka@regiongavleborg.se

Dans för hälsa metoden är etablerad runt om i hela Sverige under olika namn, hitta mer information nedan: