Dans för hälsa

Under våren 2020 initierades en nätverksgrupp med utbildade instruktörer inom dans för hälsa. Nätverksgruppen skapades för informations- och utvecklingsutbyte och för att stärka "dans för hälsa-metoden" som verktyg att motverka den ökade psykiska ohälsan bland unga.

Dans för hälsa är en metod som bygger på en forskningsstudie, det så kallade dansprojektet som pågick under 2008-2011 i Örebro. Den studien visar att regelbunden kravlös dans ökar upplevelsen av hälsa och minskar flickors kroppsliga besvär som huvudvärk, magproblem och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Dans för hälsa - film

Dans för hälsa metoden vänder sig till unga tjejer (13-18 år) med:

  • sömnsvårigheter
  • upplevd hopplöshet
  • ältande och negativa tankar
  • emotionell smärta som flyttar sig runt i kroppen.

Dans för hälsa har idag också börjats användas inom primärvården som ett sätt att behandla psykisk ohälsa bland vuxna.

Dans för hälsa metoden är idag etablerad runt om i Sverige. Här är några exempel på hur det arbetas med den på de olika platserna: