Bänk på brygga vid hav

Gestaltad Livsmiljö

Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Ambitionen är att kompetenser och praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska mötas i gemensamma processer som gör att vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Här betraktas den ömsesidiga reflektionen, det sektorsövergripande samarbetet och den medskapande processen i gestaltandet som en nyckel. Fyra statliga myndigheter leder sedan 2018 arbetet: Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ArkDes.

Digitala frukostsamtal

Kultur Gävleborg sitter med i programgruppen för samtalsserien Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration på temat Gestaltad livsmiljö. Från offentlig konst till samhällsplanering. Programgruppen är ett interregionalt samarbete och ambitionen är att bjuda in goda exempel på arbetet med samhällsplanering i linje med målen för Gestaltad Livsmiljö.

Aktuellt program för höstterminen 2022 (pdf)

Aktuellt program för vårterminen 2022 (pdf)

Vill du ha en påminnelse? Gilla eventet på Facebook som du hittar hos Art Inside Out, Region Halland.

OBS! Det är ingen föranmälan. Webinarierna sker via zoom

Kontakt: Emelie Lilja, Bild och form Dalarna, emelie.lilja@regiondalarna.se

Gestaltad Livsmiljö i Gävleborg

Under 2021-2022 har Region Gävleborg beviljat fyra av länets kommuner (Gävle, Sandviken, Söderhamn och Hudiksvall) utvecklingsbidrag för att stärka samverkan och förkovring inom området gestaltad livsmiljö mellan kommunerna och mellan avdelningarna kultur och samhällsplanering. Projektägare är Gävle Kommun, Sektor Livsmiljö.

Under 2020 arrangerade Kultur Gävleborg Forum Konst 2020, del 2, som handlade om gestaltad livsmiljö. Att tänkta tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg bestod av samtal som samlade representanter för de områden som utgör grunden för politikområdet. De som intervjuades var Katarina Jönsson Norling (konstnär och tidigare ordförande för Konstnärernas riksorganisation), David Palmberg (stadsarkitekt i Västra Gästrikland), Annika Viding (universitetsadjunkt vid avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik vi Högskolan i Gävle) och Lena Boox (kommunantikvarie vid Gävle Kommun), Erik Anderman (verksamhetsutvecklare konst vid Kultur Gävleborg) och Jenny Nilsson (intendent för offentlig konst vid Kultur Gävleborg). De samtalade med moderator Elenor Noble (kulturstrateg vid Kultur Gävleborg). Samtalen finns på You Tube och som poddserie i Kultur Gävleborgspodden.

Forum Konst 2020, del 2 producerades genom samverkan mellan Kultur Gävleborg, Konstfrämjandet Gävleborg, BackBeatBolaget/Galleri LarsPalm och Studiefrämjandet.


Länkar

Boverket

Statens konstråd

Riksantikvarieämbetet

ArkDes