Konst

Verksamhetsutveckling inom konst stärker, främjar och utvecklar ett levande och hållbart konstliv i Gävleborg. Verksamhetsutveckling inom konst verkar genom ett nära och lyhört samarbete med länets aktörer. Uppdraget innebär bland annat att erbjuda nödvändiga och kompletterande verktyg i form av fortbildning, mötesplatser eller teknisk utrustning. Det kan röra sig om utbildningar, nätverksträffar eller olika stöd som möjliggör erfarenhetsutbyten för exempelvis konstnärer, bildlärare, föreningar eller kulturtjänstepersoner.

Verksamhetsfältet omfattar allt från sociala och integrerande konstprojekt, ett synliggörande av konsten som samhällsskildrare, till konst som en utgångpunkt för lärande och kritisk reflektion.

Genom konstpedagogiken, vandringsutställningar och fortbildningar länkar verksamhetsutveckling inom konst samman med Region Gävleborgs konstsamlingsverksamhet. Detta bland annat i form av förankringsarbete kring konst, utställningsteknik och konstnärliga processer och stöd till länets arrangörsled och professionella kulturskapare. I detta sammanhang sprider verksamhetsutveckling inom konst kunskap om bland annat MU-avtal (ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar).

Region Gävleborgs konstsamlingsverksamhet har uppdraget att förvalta, producera och levandegöra konstsamlingen, bland annat genom den så kallade enprocentregeln. Syftet med konstnärlig miljögestaltning är att bidra till en stimulerande och humanistisk miljö inom Region Gävleborgs verksamheter.

Tillsammans med Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2019-2021 inom konst särskilt för att:

  • skapa mötesplatser för länets aktörer för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och samverkan
  • stärka professionella kulturskapares villkor och skapa bättre förutsättningar för deras arbete
  • utöka samverkan mellan verksamhetsutveckling inom konst och verksamhetsutveckling inom hemslöjd samt aktörer som arbetar med konst- och slöjdsamlingarna i länet
  • arbeta för att utveckla och sprida konst i nya sammanhang och miljöer
  • identifiera möjligheter och förutsättningar att sätta konst i ett internationellt perspektiv genom konstnärliga utbyten och konstnärliga residens i länet
  • förbättra barns och ungas möjligheter till eget skapande

Aktuellt