Utställningar och konstprojekt

Markering vid Anna Asplinds verk Kommer himlen alltid vara blå? (2017) vid Mostigshällarna mellan Norrala och Söderala i Hälsingland. Foto: Johanna Syrén.

Region Gävleborg driver och samordnar olika konstprojekt i länet i samverkan med andra aktörer och verksamheter.

Föreningar, skolor, bibiliotek med flera är välkomna att till exempel låna en utställning eller ta del av en workshop inom några av våra fokusområden. Under de senaste åren har vi bland annat arbetat med större satsningar inom normkritik, bilderboksillustrationer och videokonst.

Det finns även möjlighet att anordna projekt, utställningar eller seminarium i samverkan med oss.