Sverigefinnar - finska

Ta del av aktuella nyheter, händelser och projekt i Gävleborgs län.

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur

Kultur Gävleborgs arbete med barns minoritetsspråk inom ramen för projektet Bokstart Gävleborg

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Poddavsnitt om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn

Tinne Wennerholm, verksamhetsutvecklare bibliotek, berättar om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn (24:27 - publicering: juni 2022).

Kultur Gävleborgs språkpaket på finska

Kultur Gävleborg har tillsammans med länets kommuner tagit fram ett språkpaket för de yngsta barnen.

Böckerna du inte får missa - 50 böcker att läsa innan du fyller 6 år - Kirjat, joita et halua ohittaa - 50 kirjaa, jotka on luettava ennen kuin täytät 6 vuotta (pdf)

Ett häfte på finska med en massa förslag på böcker för barn och föräldrar att läsa tillsammans. Böckerna i detta häfte följer barnets utveckling från cirka 3 års ålder till 6 års ålder. Häftet har kommit till för att uppmana och sporra till mer läsning.

Bild- och formkonst och slöjd

Falnande språk - ur Finnskogen

Under hösten 2020 arrangerar Kultur Gävleborg tillsammans med samverkansparter i Gävleborg, Dalarna och Värmland, det konstnärliga residenset Falnande språk - ur Finnskogen.

Kultur Gävleborgs poddserie om Falnande språk - ur Finnskogen

Film

Julia Qvarnströms kortfilm Sarri ja Sanna

Sarri och Sanna har varit bästa vänner ända sedan de var barn. I detta kärleksfulla porträtt följer vi dem när de bakar joulutorttu (finska julstjärnor) och minns sin uppväxt i Ockelbo, och känslan att vara varken svensk eller finsk, men ändå både och. Skrattet möter allvaret i denna kortdokumentär i regi av Julia Qvarnström.

Kortfilmen är en del i Svenska Filminstitutets projekt Glöd, tio kortfilmer där Sveriges urfolk och nationella minoriteter berättar sina historier. Kortfilmen fick under 2020 stöd av Kultur Gävleborg genom filmstödet ”Toppstöd för professionell kort och dokumentärfilm” (04:53, 2020).

Kulturarv

Arkiv Gävleborgs intervju med arkivbildare Irja Olsson som tilldelats Finlands främsta förtjänsttecken (pdf)

Irja Olsson har genom sitt författarskap, journalistik och arbete i olika föreningar brutit tystnaden och gett röst åt krigsbarn. Detta har delvis skett genom kontakter och samtal i Riksförbundet för Finska Krigsbarn och dess lokalförening Gävle-Dala, där finska krigsbarn delat med sig av sina erfarenheter. Hennes arbete för att stärka relationerna mellan Sverige och Finland har uppmärksammats av Finlands regering. Irja Olssons personarkiv bevaras på Arkiv Gävleborg.

Arkiv Gävleborgs material kopplat till Finland och finska flyktningar

Arkiv Gävleborg bevarar arkiv om finska flyktingbarn och finska föreningar. Arkivet har artiklar med dokument tillgängliga via webben.

Arkiv Gävleborgs och Länsmuseet Gävleborgs vandringsutställning ”Hitförda av krigets stormar - Finska krigsbarn i Gävleborg”

Under krigsåren kom mer än 4 000 barn till Gävleborg. Berättelsen om de finska krigsbarnen är en del av länets historia.

Länsmuseet Gävleborgs arbete med skogsfinnar

Under 1600-talet kom många finska migranter till den svenska utmarken. Länsmuseet Gävleborg arbetar bland annat med projektet Skogsfinnar i Hassela och kan med hjälp av arkeologi berätta om de skogsfinska lämningarna.
En husgrund vid Östra Kölsjön i Hassela finnmark - Arkeologisk undersökning (rapport 2020, pdf)
Skogsfinnar i Hassela (föreläsning)

Ett skogsfinskt boställe i Alfta (föreläsning)

FINNSAM:s film ”Skogsfinnarna - Kulturarvet i Gävleborg”
Skogsfinsk informationsfilm om Gävleborgs finnskogar och finnmarker.

Regionarkivets handlingar kopplade till finska krigsbarn
På Regionarkivet finns bland annat patientjournaler avseende finska krigsbarn och Medicinalstyrelsens cirkulär om hur man borde ta emot flyktingarna i samband med deras ankomst.

Musik

Gävle Symfoniorkesters föreställning Finska hjärtan

I den fjärde konsert i Gävle Symfoni – STREAM som framfördes 23 april 2020 bjuder violinisten Tuulikki Nilsson Salo in två musikvänner för att klä det finska känslorna med sång och musik.

Kultur Gävleborgs arbete med Sveriges nationella minoriteters musik

Ett av Kultur Gävleborgs årliga mål är att lägga en regional turné kopplad till de nationella minoriteterna.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Gävle Symfoniorkesters föreställning "Finska hjärtan"

Gävle Symfoniorkesters violinist Tuulikki Nilsson Salo berättar om finsk musik, tango och föreställningen Finska hjärtan som streamades den 23 april 2020 (publicering: september 2020).

Teater

Riksteatern Gävleborgs finska slinga, samverkan för att sprida finska teatergästspel

Tillsammans med Riksteatern nationellt, Hofors, Sandviken och Gävle kommun, som är finska förvaltningsområden, teaterföreningar och finska föreningar i respektive kommun arrangeras två finskspråkiga scenkonstupplevelser per år.

Skottes Musikteaters föreställning Kainos Sång

I föreställningen, med toner från kantele, dragspel och klarinett, får du se den verklighetsbaserade berättelsen om Kaino. Hon var en av de 72 000 finska ensamkommande flyktingbarn som anlände till Sverige under andra världskriget.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Finska krigsbarn - Arkiv Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Skottes Musikteaters arbete med temat

Ulla Ejemar, arkivchef på Arkiv Gävleborg, Ann Nilsén f.d. intendent/museipedagog på Länsmuseet Gävleborg och Kalle Zerpe, skådespelare och konstnärlig ledare för Skottes Musikteater, berättar om sina respektive arbete på temat finska krigsbarn (publicering: september 2020).

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om "Finska slingan" - Riksteatern Gävleborgs initiativ för att sprida finska teatergästspel

Tillsammans med Riksteatern nationellt, Riksteatern Gävleborg, Gävle, Hofors, Sandviken kommun, som är finska förvaltningsområden, teaterföreningar och finska föreningar i respektive kommun arrangeras två finskspråkiga scenkonstupplevelser per år (publicering: september 2020).