Kunskap, forskning och länkar

Nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar både om särskilda rättigheter och särskilda kulturer. Här finns ett litet urval av relevanta hemsidor samt pågående forskning och utvecklingsarbete.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Övergripande

Om Sveriges nationella minoriteter på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Nationell webbplats om de nationella minoriteterna  - Minoritet.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Statens utredning ”Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning” (SOU 2020:27)

Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner och regioner (2019) (pdf)

Nationella minoriteter. Delaktighet - inflytande - samråd (2020) (pdf)

Svenska Filminstitutets crash course om nationella minoriteter

Göteborgs Stads film om Sveriges nationella minoriteters rättigheter

Inom kulturområdet

Kulturrådets uppdrag och bidrag

Pedagogiskt material

Nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk - Ett läromedel för gymnasiet (2019)

Skolverkets material och lektionsförslag till dig som ska undervisa om de nationella minoriteterna

Poddavsnitt och föreläsning

Sveriges Kommuner och Regioners poddavsnitt om minoritetsfrågor

Kultur Gävleborgs specialframtagna poddavsnitt om Kulturting Gävleborg 2019 på tema de nationella minoriteternas kultur och språk (med Lennart Rohdin, expert inom nationella minoriteter och tidigare utredare för regeringen, Kristian Borg, journalist och redaktör för Finnjävlarpodden samt de fyra moderatorer som ledde seminarier med nationella experter, regionala kulturskapare och kulturaktörer)

Mångfalden som alltid var Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
(Föreläsning med Lennart Rohdin 2017-11-01)

Verksamhetsområden