Musik

Kultur Gävleborgs främjande verksamhet och produktion inom musik syftar till att alla invånare och de som vistas i länet ska ha tillgång till professionell musik inom olika genrer. Verksamheten producerar och samordnar turnéläggning och marknadsföring samt subventionerar kostnaderna. Kultur Gävleborg erbjuder musikserier med professionella musiker och stöttar flera musikfestivaler och konserter i Gävleborg.

Genom att förmedla produktioner från fria grupper och produktioner framtagna för specifika behov erbjuder Kultur Gävleborg ett brett, flexibelt och decentraliserat utbud till länets arrangörer. Därmed får musikverksamheten en högre grad av angelägenhet för länsinvånarna. Många av musikarrangemangen kommer till genom samspel med de lokala arrangörsföreningarna.

Kultur Gävleborgs främjande verksamhet och produktion inom musik driver två egna ungdomsorkestrar och flera projekt som riktar sig till unga personer för att ge unga möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor. Verksamheten erbjuder också konserter och workshops med professionella musiker till förskola, skola och kulturskola och samarbetar med olika arrangörer i länet.

Kultur Gävleborg samverkar med Gävle Symfoniorkester och verksamheterna kan tillsammans erbjuda länet ett varierat och rikt utbud av hög kvalitet.

Kultur Gävleborg erbjuder arrangörsutbildning, mentorskap och publikutveckling. Samspelet med länets kommuner och den ideella sektorn är av största vikt.

Tillsammans med Gävle Symfoniorkester arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2019-2021 inom musik särskilt för att:

  • använda digitaliseringens möjligheter för ökad tillgänglighet
  • utforska digital gestaltning
  • initiera gemensamma mötesplatser för länets aktörer
  • stärka professionella scenkonstnärer och arrangörsleden genom kompetenshöjande insatser
  • skapa konstöverskridande samproduktioner och konstnärlig residensverksamhet
  • stärka barns och ungas medinflytande och möjligheter att själva utöva och/eller arrangera
  • erbjuda ett professionellt utbud av nationella och internationella föreställningar
  • erbjuda ett brett och varierat utbud, särskilt ur ett interkulturellt perspektiv 

Aktuellt