Nationella minoriteter

Nätverk

Sociala medier

Följande LinkedIn-grupp finns: Vi som arbetar med Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och minoritetsspråk. Syftet med denna grupp är att vara en digital mötesplats för att bidra till en ökad spridning av information, kunskap och erfarenhetsutbyte kopplade till Sveriges nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.