Nätverk

Kultur Gävleborg är representerat i två nätverk:

Dessutom deltar Kultur Gävleborg, mellan november 2019 och november 2020, i en referensgrupp för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk, som leds av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Syfte med referensgruppen är

  • att gemensamt inventera hinder och utmaningar som kommuner och regioner upplever i arbetet med nationella minoriteter
  • att identifiera vilket stöd kommuner och regioner behöver som uppföljningsmyndigheterna kan bistå med
  • att i dialog ta fram goda exempel och utveckla modeller, metoder och andra verktyg för att överkomma de hinder som identifierats, där detta är möjligt.

Referensgruppen består av 17 tjänstepersoner från kommuner och regioner från hela landet:

Eskilstuna kommun
Gislaved kommun
Gullspång kommun
Gällivare kommun
Haninge kommun
Linköping kommun
Mörbylånga kommun
Piteå kommun
Region Gävleborg
Region Stockholm
Region Sörmland
Stockholms stad
Strängnäs kommun
Strömsund kommun
Uppsala kommun
Vindeln kommun
Övertorneå kommun

Sociala medier

Följande LinkedIn-grupp finns: Vi som arbetar med Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk. Syftet med denna grupp är att vara en digital mötesplats för att bidra till en ökad spridning av information, kunskap och erfarenhetsutbyte kopplade till Sveriges nationella minoriteter.