Konst i byggprojekt

Region Gävleborg köper in konst av och ger uppdrag till professionella konstnärer och anlitar professionella konstnärer för att arbeta med byggnadsanknuten och platsspecifik konst.

JonLars
Jacob Holmberg, Ljusspridare. Foto: Michael Tebinka

Från och med 2012 är inriktningen att en procent av Region Gävleborgs beräknade investeringar i byggnader avsätts för konstnärliga miljögestaltningar. I dagsläget pågår och planeras stora om-, ny- och tillbyggnationer av regionens lokaler, bland annat i det så kallade Framtidsbygget. Kultur Gävleborg leder arbetet med den konstnärliga miljögestaltningen i nära samverkan med byggprojektledningen och aktuell verksamhet.

I samband med att enprocentregeln tillämpas, köps både konst av hög kvalité in till den befintliga samlingen och uppdrag tilldelas professionella och samtida konstnärer, som får arbeta platsspecifikt och byggnadsanknutet med Region Gävleborgs lokaler och verksamheter. Detta skapar möjligheter för fler att få tillgång till professionell konst av hög kvalité i sin vardag och på platser som är spridda över länet samt bidrar till fler uppdrag riktade mot aktiva konstnärer båda inom och utanför länet.

Kontakt