Studieförbunden i Gävleborg

Det finns tio statsbidragsberättigade studieförbund i Sverige, alla har årliga verksamhetsbidrag från Kultur och kompetensnämnden, Region Gävleborg och arrangerar studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning i olika delar av Gävleborgs län.

Medborgarskolan Region Mitt
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV Gävleborg)
Sensus Studieförbund
Studiefrämjandet Mitt
Studieförbundet Vuxenskolan (SV Gävleborg)
Bilda Mitt
Folkuniversitetet
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF Gävleborg)
Ibn Rushd
Kulturens Bildningsverksamhet

Studieförbunden i Sverige 

Studieförbunden är med i bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden i Samverkan. Varje år ger staten över fyra miljarder kronor i bidrag till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. Det administreras via Folkbildningsrådet. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela pengar till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.

Folkbildningsrådet har tre medlemsorganisationer som tillsammans representerar svensk folkbildning, det vill säga de folkhögskolor och studieförbund som tar emot statsbidrag från Folkbildningsrådet. 

De tre medlemsorganisationerna är:

Studieförbunden i samverkan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som representerar de folkhögskolor som har landsting och regioner som huvudmän

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) som representerar de folkhögskolor som har folkrörelser och andra organisationer som huvudmän.

Läs mer om Folkbildningsrådet på www.folkbildningsradet.se