Konstpedagogiskt nätverk i Gävleborg

Sedan 2022 driver Kultur Gävleborg ett regionalt nätverk kring konstpedagogik. Nätverket vänder sig till konst- och museipedagoger vid länets konsthallar och museer, föreningsdrivna utställningsarrangörer, konstnärer med praktik inom konstpedagogik och medskapande processer samt kulturskolepedagoger som är verksamma inom bild- och formkonstområdet.

Här kan du möta kollegor, dela erfarenhet, få inspiration, skapa samarbeten och ta del av ny forskning och praktik inom fältet. Något som sker genom samtal, gemensamt lärande, föreläsningar, seminarier, workshops eller studieresor. Tillsammans arbetar vi för att stärka konstpedagogens roll och utveckla konstpedagogiken i hela länet.

Genom nätverket har du bland annat möjlighet att lyfta frågor som du arbetar med, vill utveckla eller kämpar med. Finns det någon lokal, nationell eller internationell forskning du vill ta del av? Någon konstpedagogisk praktik du vill veta mer av? Vill du få inspiration hur du kan utveckla ditt konstpedagogiska arbete? Skapa samarbeten med andra pedagoger i länet? Detta är bara några av frågorna vi kan lyfta tillsammans i nätverket.

På grund av länets geografiska omfång har vi i nätverket bestämt att vi ses för en större fysisk nätverksträff varje höst och sedan mindre digitala inspirationsträffar och eventuella studieresor som är utspridda över hela året.

Kontakt

Vill du gå med i nätverket eller ha mer information om det?

Aktuella program

Just nu har vi inget aktuellt program. Men håll dig uppdaterad genom att gå med i nätverket. Du får då tillgång till information om vi när planerar nya nätverksträffar, studieresor, workshops och mycket mer.

Tidigare program