Omslagsbild för konstpedagogiskt nätverk

Konstpedagogiskt nätverk i Gävleborg

Det Konstpedagogiska nätverket i Gävleborg är ett nystartat nätverk (sedan 2022) för dig som arbetar med konst och pedagogik i Gävleborgs län. Det vänder sig till konst- och museipedagoger på konsthallar eller konstmuseer, fria utövare/konstnärer med praktik inom konstpedagogik, kulturskolepedagoger inom bild- och form, och personer som på annat sätt är verksamma inom fältet.

Här kan du möta kollegor, dela erfarenhet, få inspiration, skapa samarbeten och ta del av ny forskning och praktik inom fältet. Något som sker genom samtal, gemensamt lärande, föreläsningar, seminarier, workshops eller studieresor. Tillsammans arbetar vi för att stärka konstpedagogens roll och utveckla konstpedagogiken i hela länet.

Genom nätverket har du bland annat möjlighet att lyfta frågor som du arbetar med, vill utveckla eller kämpar med. Finns det någon lokal, nationell eller internationell forskning du vill ta del av? Någon konstpedagogisk praktik du vill veta mer av? Vill du få inspiration hur du kan utveckla ditt konstpedagogiska arbete? Skapa samarbeten med andra pedagoger i länet? Detta är bara några av frågorna vi kan lyfta tillsammans i nätverket.

På grund av länets geografiska omfång har vi i nätverket bestämt att vi ses för en större fysisk nätverksträff varje höst och sedan mindre digitala inspirationsträffar och eventuella studieresor som är utspridda över hela året.

Kontakt

Vill du gå med i nätverket eller ha mer information om det?

Aktuella program