Romer - romani chib

Ta del av aktuella nyheter, händelser och projekt i Gävleborgs län.

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur

Kultur Gävleborgs arbete med barns minoritetsspråk inom ramen för projektet Bokstart Gävleborg

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Poddavsnitt om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn

Tinne Wennerholm, verksamhetsutvecklare bibliotek, berättar om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn (24:27 - publicering: juni 2022).

Kultur Gävleborgs språkpaket på romani chib

Kultur Gävleborg har tagit fram ett språkpaket på romani chib till de yngsta barnen.

Läxhjälp på Stadsbiblioteket i Gävle

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan stöttar Gävle kommun romska ungdomar till att träffa förebilder, få hjälp med läxor och stärka de romska barnens identitet och självkänsla.

Stadsbiblioteket i Gävle som romsk läsambassad

I maj 2021 utsåg Kulturrådet Stadsbiblioteket i Gävle till romsk läsambassad.

Bild- och formkonst och slöjd

Sandra Englunds konstnärliga uppdrag 2021

Sandra Englund upptäckte för några år sedan att hon tillhör resandefolket. Hon har konstnärligt utforskat identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska material.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Sandra Englunds konstnärliga utforskande av sin dolda resande identitet

Sandra Englund upptäckte för några år sedan att hon tillhör resandefolket. Hon har konstnärligt utforskat identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska material. Hon har gestaltat en resandehistoria i berättelsen om en nyfunnen familjebakgrund (25:26 - publicering: juni 2022).

Kulturarv

Hälsinglands museums basutställning "Rosa Taikon - konsten och kampen"

Rosa Taikon var en av Sveriges mest framstående silversmeder och en samhällsdebattör i frontlinjen för romers rättigheter. Med konsten som plattform kämpade hon outtröttligt mot
diskriminering och för alla människors lika värde, tillsammans med sin syster Katarina Taikon.

”Rosa Taikon - konsten och kampen”, introduktionsfilm inför utställningsbesök (med undertexter)

”Rosa Taikon, konsten och kampen”, UR-föreläsning (med undertexter)

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Rosa Taikons samling på Hälsinglands museum

I avsnittet medverkar Elin Magnusson, ansvarig för minoritetsfrågor och romskt kulturarv på Hälsinglands museum. Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum (publicering: september 2020).

Hälsinglands museums föreläsning om romsk historia

I över femhundra år har romska grupper funnits i Sverige. Romsk historia är sedan länge en del av svensk kulturhistoria, men källor som berättar om romers historia är få (2020-09-30).

Hälsinglands museums arbete med Johan Taikons arbetsbok

Bland svenska romer användes ibland s.k. arbetsböcker för att intyga sin arbetsduglighet när nya arbeten söktes. I arbetsboken antecknade arbetsgivaren ett omdöme och en beskrivning av det utförda arbetet.

Hälsinglands museums seminariedag på temat ”Att bevara och förmedla den romska minoritetens historia”

Den 19 november 2019 arrangerade Hälsinglands museum en seminariedag för de som arbetar med romskt kulturarv. För dig som inte hade möjlighet att delta finns nu en rapport med referat från dagen att ladda ned från museets hemsida.

Hälsinglands museums studiebesök i Tjeckien

Inom Hälsinglands museums regionala uppdrag att arbeta med romsk historia har museet valt att fokusera på kunskapsutveckling och nätverksbyggande

Länsmuseet Gävleborgs vandringsutställning Idag är jag rom

En utställning skapad av en grupp unga romer från Gävles Romska Förening som reflekterar kring sin romska identitet.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Gävle kommuns arbete med romsk inkludering

I avsnittet medverkar Abedin Denaj ordförande i Gävles Romska Förening och f.d. samhällsvägledare på Gävle kommun som var utvecklingskommun för romsk inkludering till och med sista juni 2020 (publicering: september 2020).

Musik

Kultur Gävleborgs arbete med Sveriges nationella minoriteters musik

Ett av Kultur Gävleborgs årliga mål är att lägga en regional turné kopplad till de nationella minoriteterna.