På romani chib

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Enligt språklagen (2009:600) har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk, finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska. Språk som vi inom Kultur Gävleborg vill främja och ge förutsättningar för att de ska få utvecklas, bland annat genom att erbjuda de yngsta barnen ett språkpaket.

Det är berikande för barn att ta del av alla de språk som familjen talar, det ger tillhörighet och stärker identiteten. Barn klarar av att utveckla flera språk samtidigt och att ha tillgång till mer än ett språk är en rikedom.

Som familj kan en hjälpa och stötta barnet i sin språkutveckling genom att använda alla de språk som familjen talar. Att läsa tillsammans med barnet främjar språkutvecklingen och stärker barnens kulturella identitet. Därför är det viktigt att samtala och läsa på de minoritetsspråk som finns i familjen eftersom det ger barnet förutsättningar för att tillägna sig detta språk.

Regional biblioteksverksamhet värnar om att barn ska få en bra start i den språkliga utvecklingen och stärka möjligheten att tillägna sig de minoritetsspråk som familjen talar. Därför har Kultur Gävleborg arbetat fram ett gratis språkpaket på varje minoritetsspråk till de allra yngsta barnen 0-3 år. 

Språkpaketet på romani chib innehåller en bok, Maja bakar Saviáko (på kaale och kalderash), att läsa tillsammans med barnet, ett informationsblad om en kan hjälpa sitt barn att utveckla språket samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer levande.

Språkpaketen är en gåva från Region Gävleborg och finns att hämta på folkbiblioteken.

Pe romani šib

Buté šibá thaj le variaci ánde kultúra si jekh barvalimós, jekh zor, kaj trubúl la dumó. Ánde le šibáke krisá (2009:600) phenél pe ke savořénde si len jekh músaj te len sáma thaj te baravén le nacionálne minoritetonénge šibá.   

Ándo Švédo si amén panš nacionálne minoritetonénge šibá, finlandicka, jiddiš, romani šib, meänkieli thaj samícka. Šibá sar aménde ánde Kultur Gävleborg, kamás te baravás thaj te das e čansa te šaj barón. Kamás te das le maj cigné gláti, jekh šibáke pakéto.

Le gláti barón andé péste te šaj vorbín e šib kaj del e família dúma kheré, godo del pašaimós thaj zurarél o identitéto. Gláti birín te baravén but šibá ánde sa godó moménto, thaj vi len pénge káver šibá sar jekh barvalimós.

Jekh famílja šaj ažutíl thaj sar del dumó péski glatáke kána sičól péski šib, kána e gláta vorbíl e šib sar e família den dúma. Te džinén ánde jekh than ko glatása, baról e sičarimáta thaj vi barvarél la glatáki kulturáko identitéto.

Ánda godó si vážno te den duma thaj te džinén pe godjá minoritetonénge šib kaj si maškár e famílja, ke godo del la glatá maj but čánsa te lel e šib péske.

La regionáki bibliotekáski bučí lel sáma te lel e gláta ánda pérvo vrjáma jekh lašó proseso kána si te zurarél e čansa te astarél le minoritetonénge šib sar e família den dúma. Anda godjá kerél o Kultur Gävleborg bučí te dikhén sar te len anglé jekh šibáke pakéto pe sváko minoritetonénge šibá le maj ternénge gláti. 

Ándo šibáke pakéto pe romanés arakhés e kníga Maja bakar Saviako ( Maja pekél Saviáko) pe kaale thaj pe kelderáš te šaj džinés ánde jekh than la glatása, maj arakhés jekh informáski rám sar te ažutís e gláta te baravél e šib, thaj vi pa e džinimáski vortetšína e Bella, kaj šaj kerél e dzinimáta maj žuvindí.    

Šibáke pakéto si jekh podárka katár e Regióna Gävleborg thaj arakhés la ánde le manušénge bibliotéka (folkbiblioteken)