Slöjd som näring

Den regionala hemslöjdsverksamheten har bland annat som uppdrag att strategiskt arbeta med slöjd som näring.

I verksamhetens arbete ingår till exempel att initiera nätverk och att samarbeta med professionella slöjdare för att stärka hemslöjden som regional tillväxtfaktor.

Som stöd för näringsarbetet i Gävleborgs län finns ett slöjdregister, som underlättar till exempel när vi söker någon speciell kompetens och vid riktade utskick. Vill du vara med i registret och ta del av vår information? Fyll i underlaget till slöjdregistret.

Kontakt