Biblioteksutveckling

Välkommen till dessa sidor som riktar sig till dig som jobbar på ett folkbibliotek i Gävleborg. Vi på biblioteksutveckling hoppas att du ska hitta den information och det material du behöver. Du är välkommen att höra av dig till oss med frågor eller för att resonera om biblioteksfrågor i stort eller om specifika projekt.

Vårt uppdrag är att arbeta strategiskt med målet att alla i länet har en jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice samt stöd i både formellt som informellt lärande. Vi främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet i samråd med er på folkbiblioteken.

Vi erbjuder handledning och rådgivning och bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling och fortbildning för att stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Vi har också ett litteratur- och läsfrämjande uppdrag.

Läs mer om våra fokusområden och prioriteringar