Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård bidrar till en mer jämlik vård och hälsa. Vinsterna är många och visas till exempel i minskad dödlighet och sjuklighet, förbättrad funktionsförmåga, större välbefinnande och högre hälsorelaterad livskvalitet.

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och inte enbart på sjukdomsbehandlande åtgärder.

Det hälsofrämjande arbetet sker i samverkan mellan olika enheter inom vården, och samverkan med andra huvudmän, kommuner, myndigheter och organisationer.

Kontakt