Regional mötesplats för social hållbarhet

Regional mötesplats för social hållbarhet finns till för förtroendevalda, tjänstepersoner och andra nyckelpersoner som finns inom, bland annat: länets kommuner, länets myndigheter, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och civilsamhället.

Syftet är att skapa en mötesplats för att utbyta kunskaper och erfarenheter inom området social hållbarhet. Med mötesplats menar vi både fysiska och digitala öppna arenor dit målgruppen bjuds in och som möjliggör för målgruppen att mötas.

Genom konferenser en till två gånger per år och nyhetsbrev fyra gånger per år ska Regional mötesplats för social hållbarhet synliggöra nuläge, utmaningar, lösningar och arbete för social hållbarhet.