NSFG - Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) har ersatt det tidigare Länsfolkhälsorådet för länsgemensamma frågor som rör befolkningens hälsa. Nätverket är ett rådgivande organ och består av valda politiker från länets tio kommuner och Region Gävleborg.

Organisation NSFG

Material (nyhetsbrev, kallelser, protokoll etc) NSFG

Kontakt