Vårdförlopp suicidprevention

Vårdförlopp suicidprevention är ett samverkansarbete mellan Gävleborgs kommuner, Region Gävleborg och civilsamhälle som syftar till att tydliggöra ansvar och roller.

Här finns information för verksamma aktörer och för dig som arbetar i nära kontakt med människor som behöver stöd, vård eller behandling.

Målet med vårdförloppet och samverkansarbetet är att tidigare upptäcka psykisk ohälsa och minska risk för suicid.

Vad innebär det?

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med bred ingång i Gävleborg bygger på fyra delar; förebyggande arbete, tidig upptäckt, stöd till patienter och närstående samt vård och behandling. Vårdförloppet tydliggör ansvar och roller samt stärker samverkan mellan aktörer i Gävleborg för att tidigare upptäcka psykisk ohälsa samt minska antalet suicid.

Vad är min roll och hur kan jag påverka?

För att förbygga psykisk ohälsa och suicid är det viktigt att veta att hela samhället har ett ansvar och kan göra viktiga insatser. Allt från förskola och skola, till föreningsliv och sjukvårdens insatser. Vårdförloppet ses som en kedja där målet är att alla aktörer vet sin roll och vem som har ansvaret för olika delar. I arbetet med vårdförloppet har vi sett behov av att öka kunskapen om arbete för att förebygga psykisk ohälsa och för att tidigt upptäcka risk för suicid hos människor. Därför finns det samlat material för dig som arbetar med att möta människor eller dig som i andra roller möter människor som kan må dåligt.

Om arbetet

Arbetet med vårdförloppet initierades i Länsledning Välfärds utskott för psykisk hälsa, där representanter för kommunernas skola och socialtjänst samt Region Gävleborgs hälso- och sjukvård finns. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från socialpsykiatri, skola, individ- och familjeomsorg, primärvård, ambulans samt barn- och vuxenpsykiatri har arbetat med att ta fram vårdförloppet.

Avgränsning

Vårdförloppet omfattar inte arbetsgivarperspektivet. Där har varje organisation egna rutiner inom HR-området.