Inköp och upphandling

Region Gävleborg köper in varor, tjänster och vård för ungefär 6 miljarder kronor varje år.

Här finns information för dig som är leverantör ellervill bli leverantör. Det finns bland annat information om pågående och planerade upphandlingar, fakturering och e-handel. eller har  Information för dig som är eller vill bli leverantör.

Inköpspolicy - Region Gävleborg (Platina id 08-32128).

Innehåll

Upphandling

Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling

Fakturera

Inköpssystem

Kontaktuppgifter till inköpsavdelningen