Vi som jobbar på visstidsbemanningen

Linda Schönning, enhetschef
linda.schonning@regiongavleborg.se

Anette Hållqvist Larsson, HR-administratör TeleQ
visstidsbemanningen@regiongavleborg.se

Johanna Kylli, HR-administratör TeleQ
visstidsbemanningen@regiongavleborg.se

Annika Ersgård 
annika.ersgard@regiongavleborg.se
onkologen Gävle, strokeavdelningen Gävle
Ansvarsområden: kirurgen och ortopeden Gävle, endoskopimottagningen och Företagshälsovården.

Mimmi Vad-Schütt 
mimmi.vad-schutt@regiongavleborg.se
Lungavdelningen, Gävle
Ansvarsområden: psykiatrin Gävle/Hudiksvall/Bollnäs, habilitering och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Lii Högberg 
lii.hogberg@regiongavleborg.se
Kvinnosjukvården och barn- och ungdomssjukvården Gävle och Hudiksvall, Primärvården Gästrikland, MAVA Gävle
Ansvarsområden: ögon Gävle/Hudiksvall, öron, näs och hals (ÖNH) Gävle/Hudiksvall.

Julia Sjödin 
julia.sjodin@regiongavleborg.se
akutmottagningen Gävle/Hudiksvall, ambulansen Gävle/Hudiksvall, Njur- och hema Gävle, dialysmottagningen Gävle, hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser
Ansvarsområden: specialmedicin Gävle, kardiologi Gävle/Hudiksvall, asyl- och migranthälsan,  medicinsk sekreterare medicin/akut Gävle/Hudiksvall, hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser.

Kristin Malmberg
kristin.malmberg@regiongavleborg.se
Anestesi Gävle/Hudiksvall, diagnostik Gästrikland/Hälsingland, serviceenheten Gästrikland/Hälsingland, HjälpmedelSAM, hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser, regionstyrelsen, hållbarhetsnämnd, kultur och kompetens.

Paulina Johansson
paulina.johansson@regiongavleborg.se
Primärvården Hälsingland, Bollnäs sjukhus. Intermedicin Hudiksvall, kirurgen Hudiksvall, ortopeden Hudiksvall, 1177

Therese Sandberg, Samordnare
therese.sandberg@regiongavleborg.se