Vi som jobbar på visstidsbemanningen

Linda Schönning, enhetschef
linda.schonning@regiongavleborg.se

Jessica Klahr, samordnare
jessica.klar@regiongavleborg.se

Elin Sundberg
elin.m.sundberg@regiongavleborg.se
Ansvarsområde: Bollnäs sjukhus, primärvården Hälsingland

Kerstin Alsterlind
kerstin.alsterlind@regiongavleborg.se
Ansvarsområde: internmedicin Gävle/Hudiksvall, hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser

Linn Brunzell 
linn.brunzell@regiongavleborg.se
Ansvarsområde: psykiatrin Gävle/Hudiksvall

Annika Ersgård
annika.ersgard@regiongavleborg.se
Ansvarsområde: kirurgen och ortopeden Gävle/Hudiksvall, endoskopimottagningen och  Företagshälsovården 

Mimmi Vad-Schütt
mimmi.vad-schutt@regiongavleborg.se
Ansvarsområde: diagnostik Gästrikland/Hälsingland, serviceenheten Gästrikland/Hälsingland, HjälpmedelSAM, regionstyrelsen, hållbarhetsnämnd, kultur och kompetens.

Lii Högberg
lii.hogberg@regiongavleborg.se
Ansvarsområde: kvinnosjukvården Gävle/Hudiksvall, barn- och ungdomssjukvården Gävle/Hudiksvall, ögon Gävle/Hudiksvall, öron näs och hals Gävle/Hudiksvall.

Elina Gredemyr
elina.petersson.gredemyr@regiongavleborg.se
Ansvarsområde: specialmedicin Gävle, kardiologi Gävle/Hudiksvall.
Medicinsk sekreterare medicin/akut Gävle/Hudiksvall.

Linda Östergren
linda.ostergren.olsson@regiongavleborg.se
Ansvarsområde: akutmottagningen Gävle/Hudiksvall, ambulansen Gävle/Hudiksvall, onkologen, anestesi Gävle/Hudiksvall, primärvården Gästrikland