Inköp - kontakt

Kontaktuppgifter till inköpsavdelningen inom Region Gävleborg.

inkop@regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se/inkop

Besöksadress
Nobelvägen 1
Teknikparken
Gävle

Postadress 
Region Gävleborg
Inköpsavdelningen
801 88 Gävle

Inköpsavdelningen 

Avdelningschef

Johan Welander
026-15 35 06
johan.welander@regiongavleborg.se 

Enhetschef inköp övergripande material och tjänster
Ansvar för hållbar upphandling

David Holfve 
Enhetschef operativt inköp 
026-15 59 98 
david.holfve@regiongavleborg.se 

Enhetschef inköp sjukvård

Jenny Tjällgren
026-53 17 90 
jenny.tjallgren@regiongavleborg.se 

Enhetschef inköp entreprenad

Sofia Karlsson 
026-65 02 92
sofia.s.karlsson@regiongavleborg.se

Enhetschef operativt inköp 

Stefan Söderlund 
026-15 46 26
stefan.soderlund@regiongavleborg.se