Inköp - kontakt

Kontaktuppgifter till inköpsavdelningen inom Region Gävleborg.

inkop@regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se/inkop

Besöksadress
Nobelvägen 1
Teknikparken
Gävle

Postadress 
Region Gävleborg
Inköpsavdelningen
801 88 Gävle

Inköpsavdelningen 

Johan Welander
Avdelningschef
026-15 35 06
johan.welander@regiongavleborg.se 

David Holfve 
Enhetschef inköp övergripande material och tjänster
Ansvar för hållbar upphandling
026-15 59 98 
david.holfe@regiongavleborg.se 

Jenny Tjällgren
Enhetschef inköp sjukvård 
026-53 17 90 
jenny.tjallgren@regiongavleborg.se 

Sofia Karlsson 
Enhetschef inköp entreprenad 

Stefan Eriksson Gosztolai 
Enhetschef operativt inköp 
026-15 75 47
stefan.eriksson.gosztolai@regiongavleborg.se