Leverantör till Region Gävleborg

Region Gävleborg gör löpande upphandlingar gällande upphandlingslagstiftning.

Som leverantör är det viktigt att löpande bevaka upphandlingsunderlagen.

Där kan leverantörer hämta aktuella anbudsunderlag. Efter genomförd upphandling utvärderas anbuden och avtal tecknas med den eller de leverantörer som har det vinnande anbudet.

Region Gävleborg arbetar aktivt med att förbättra och utveckla inköpsarbetet. En del av detta består av att leverantörer och verksamheter inom Region Gävleborg tillsammans ser över om något i leveransen kan utvecklas. Inom ramen för det vi kallar leverantörsutveckling går vi igenom Region Gävleborgs och/eller leverantörens över tid förändrade behov.

Inom Region Gävleborg finns ett gemensamt inköpssystem för beställning av de varor och tjänster som behövs.

Även här behöver vi din hjälp som leverantör att bli mer effektiva och skapa möjligheten till större avtalstrohet. För leverantören innebär det mer försäljning.

Det är inköpsavdelningen inom Region Gävleborg som ansvarar för alla Region Gävleborgs upphandlingar. Tillsammans uppgår inköpen till cirka 6 miljarder kronor per år.

Mer information

Du som vill bli leverantör

Regler, krav, lagar