Nytt e-tjänstekort

Instruktioner för att beställa, fotograferas och hämta ut ett nytt e-tjänstekort.

Beställning

En beställning på ett nytt e-tjänstekort skickas in av närmaste chef eller motsvarande funktion via formulär på intranätet Plexus. Sök på E-tjänstekort. För medarbetare inom kommun görs beställningen via e-post till ekortorder@regiongavleborg.se.

För nyanställda medarbetare inom Region Gävleborg går beställningen automatiskt via anställningsprocessen eller självbetjäningsportalen. Ingen separat beställning behövs.

Fotografering

En kallelse till fotografering skickas ut från e-tjänstekort via e-post inom fem arbetsdagar. Kallelsen går till beställaren och den som ska fotograferas (användaren). Obs! Kallelsen skickas endast till användaren om användaren har en e-postadress inom Region Gävleborg.

Användaren besöker något av våra kontor för fotografering. Se adresser och öppettider. Kom ihåg att ta med svensk legitimation. Se mer information om legitimation längre ner på sidan.

Uthämtning

Kortet är klart för uthämtning när användaren fått kodbrevet från Telia. Kodbrevet skickas till folkbokföringsadressen. Det tar ungefär två veckor innan kodbrevet kommer.

Användaren besöker oss för uthämtning. Se adresser och öppettider. Kom ihåg att ta med svensk legitimation och kodbrevet.

Uthämtningen av e-tjänstekort måste göras personligen, inte via ombud.