Nytt e-tjänstekort

Instruktioner för att beställa, fotograferas och aktivera ett nytt e-tjänstekort.

Beställning

En beställning på ett nytt e-tjänstekort skickas in av närmaste chef eller motsvarande funktion via formulär på intranätet Plexus. Sök på E-tjänstekort. För medarbetare inom kommun görs beställningen via e-post till ekortorder@regiongavleborg.se.

För nyanställda medarbetare inom Region Gävleborg går beställningen automatiskt via anställningsprocessen eller självbetjäningsportalen. Ingen separat beställning behövs.

Fotografering

En kallelse till fotografering skickas ut från e-tjänstekort via e-post inom fem arbetsdagar. Kallelsen går till beställaren och den som ska fotograferas (användaren). Obs! Kallelsen skickas endast till användaren om användaren har en e-postadress inom Region Gävleborg.

Användaren besöker något av våra kontor för fotografering. Se adresser och öppettider. Kom ihåg att ta med svensk legitimation. Se mer information om legitimation längre ner på sidan.

Aktivering

Kortet är klart för aktivering när e-tjänstekortet har kommit till användarens folkbokföringsadress. Det tar ungefär två veckor innan e-tjänstekortet kommer.

Användaren besöker ett kortkontor för aktivering. Se adresser och öppettider. Kom ihåg att ta med svensk legitimation och e-tjänstekortet vid besöket.

Aktivering av e-tjänstekort måste göras personligen, inte via ombud.