Fakturera Region Gävleborg

Faktureringsuppgifter, om e-faktura, faktureringsadress, pappersfaktura för leverantörer till Region Gävleborg.

E-faktura

Alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Leverantörer till Region Gävleborg ska skicka e-fakturor enligt standarden PEPPOL BIS Billing 3.

Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören skicka fakturor enligt avtalad standard.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Undantag från att skicka e-faktura till Region Gävleborg är e-faktura som skulle innebära risk för:

  1. röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller
  2. skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Fakturor med innehåll enligt ovan skickas som pappersfaktura, se nedan.

Region Gävleborg ser främst att e-fakturan överförs via formatet PEPPOL BIS Billing 3.0

Faktura

Region Gävleborg är ansluten till PEPPOL-nätverket och tar helst emot elektroniska fakturor den vägen. Den elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2321000198.

Ett annat alternativ är att använda Region Gävleborgs VAN-tjänst, Visma. Visma Proceedo samarbetar med ett antal operatörer som kan leverera passande alternativ för leverantörens företag att skicka e-faktura till Region Gävleborg. I nuläget ingår följande operatörer i Standardkanalen: Inexchange, Pagero, Crediflow, Kofax Invoice Portal (f.d. Lexmark Expert Systems), Visma SPCS, Swedbank, TietoEnator, Basware, BGC (SEB, Handelsebanken och Danske Bank) och Evry.

GLN-nummer: 7332761100006
GLN-nummer: 7332761100013

Använd i första hand 7332761100013 om leverantören bara behöver ett GLN.

Det finns även andra sätt att skicka elektroniska fakturor på. Du kan själv registrera e-fakturan i Region Gävleborgs fakturaportal, Visma Proceedo Supplier Center™. Kontakta e-handelsteam@regiongavleborg.se, så bjuds du in som leverantör för att ansluta dig som användare. Ange ditt organisationsnummer, företagsnamn samt mailadress till kontaktperson. Kontaktpersonen får sedan ett mejl från Visma Proceedo med en länk med instruktioner för hur man registrerar sig i portalen.

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Fakturan ska helst skickas i elektroniskt format. Om du har ett avtal med Region Gävleborg som är tecknat före 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura, kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Fakturor som omfattas av sekretess får endast skickas som pappersfakturor.

Faktureringsadress:

Region Gävleborg
Ekonomiservice
826 82 Söderhamn

Fakturan ska alltid innehålla ett femsiffrigt kostnadsställe i fältet "Er referens", samt beställarens namn. Om beställaren inte uppger referensen måste ni begära detta.

Om det finns ett LGX ordernummer (ex LGX999999999, beställning som har utförts i Region Gävleborgs:s inköpssystem Proceedo) ska denna anges i särskilt fält för ordernummer på fakturan (orderreferens). Beställarens namn ska anges i fältet ”Er referens”.

Om LGX ordernummer saknas ska fakturan alltid innehålla ett femsiffrigt kostnadsställe som läggs i fältet ”Er referens”, exempel 12345. Beställarens namn ska också finnas med fakturan.

Kontakta oss

leverantorsfakturor@regiongavleborg.se eller 0270-77600