Support e-tjänstekort

Frågor och svar

Fotokort  

Om ditt e-tjänstekort utfärdats efter den 25 januari 2024 kommer du kunna låsa upp din pin-kod på något av följande sätt:

Om ditt e-tjänstekort utfärdats före 18 december 2023 så behövs puk-kod för att låsa upp din pin-kod. Beställ pin/puk-brev till din folkbokföringsadress.

Reservkort

För att låsa upp din PIN-kod till reservkort (e-tjänstekort utan foto) används den tillhörande PUK-koden som följde med i kuvertet vid mottagandet av kortet. Saknas kodbrevet behöver ett nytt kort beställas av närmaste chef/motsvarande. Det går inte att beställa nytt kodbrev till reservkort. 

Kort som utfärdats efter 25 januari 2024 är i ett stående format och visar bara ditt namn, foto och Region Gävleborgs logotyp. Kortnummer står på kortets baksida.

Kort som har SIS-märkning är godkänd som legitimationshandling, utfärdades för Region Gävleborgs anställda till och med 2022-09-30. Sedan 2022-10-01 har endast företagskort utfärdats. Kort som saknar SIS-märkning kan endast användas som tjänstelegitimation.

De flesta leverantörer uppdaterar sina system att nyttja en underskriftstjänst istället där e-legitimationen för legitimering används även för underskriften. Underskrifttjänst kan finnas direkt i systemet eller via en extern underskriftstjänst.

Behöver du ändå e-legitimation för underskrift så kan du skapa ett sådant själv på SITHS Mina sidor och ladda ned till kortet. Se manual här.

Tillsammans med e-tjänstekortet finns också ett följebrev där följande instruktioner står:

Detta är ditt personliga SITHS-kort. Du måste aktivera kortet innan användning.

För att aktivera kortet måste du göra ett personligt besök hos din ID-administratör.

Du behöver ta med:

  • SITHS-kortet
  • Giltig svensk id-handling

Kortet måste aktiveras inom tre månader och går inte att använda innan dess. I samband med aktivering kommer du att få välja din säkerhetskod.

OBS! Ditt SITHS-kort är en värdehandling som innehåller din personliga SITHS e-legitimation.

Kortet och den säkerhetskod du väljer vid aktiveringen är personliga. Du ansvarar för att ingen annan än du kommer åt dem.

ID-administratör finns på något av kortkontoren, här hittar du öppettider för respektive ort.