Upphandling

Region Gävleborgs publicerade upphandlingar, pågående upphandlingsarbeten och planerade upphandlingar.

Lägsta möjliga totalkostnad är en ledstjärna i Region Gävleborgs arbete med inköp. All upphandling ska ske affärsmässigt, objektivt och i konkurrens samt präglas av totalkostnadstänkande, det vill säga skapa bästa möjliga värde för Region Gävleborg över tid utifrån funktion, kvalitet och säkerhet samt miljö- och andra hållbarhetskrav. Inköpspolicy - Region Gävleborg (Platina id 08-32128)

Publicerade upphandlingar

Publicerade upphandlingar som ligger ute med annons och upphandlingsdokument just nu.

Region Gävleborgs publicerade upphandlingar

Leverantörer är välkomna att lämna anbud till Region Gävleborg.

RFI, hearing och extern remiss

Bland de publicerade upphandlingarna annonserar Region Gävleborg också RFI, hearings och externa remisser.

En upphandling kan föregås av en så kallad request for information, RFI.

En RFI är ett sätt för Region Gävleborg att samla information om olika produkter/tjänster på marknaden.

Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag.

Vid en RFI får du möjlighet att lämna information om dina produkter/tjänster. Region Gävleborg har inte någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en RFI. Du får inte någon ekonomisk ersättning för att du deltar i en RFI.

En upphandling kan föregås av en så kallad hearing. En hearing är ett sätt för Region Gävleborg att samla information om marknaden inom ett specifikt område.

Region Gävleborg förbinder sig inte att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter denna Hearing. Ingen ekonomisk ersättning utgår för att delta i en hearing.

För att utveckla arbetssättet med förfrågningsunderlag använder Region Gävleborgs inköpsavdelning ibland extern remiss.

Extern remiss innebär att bland annat företag och branschorganisationer får möjlighet att lämna synpunkter på förfrågningsunderlaget innan upphandlingen annonseras.

Inköpsavdelningen har fokus på den goda affären och vill genom extern remiss:

  • öppna upp för en dialog med bland annat leverantörer och branschorganisationer
  • utveckla och förbättra våra förfrågningsunderlag
  • få in fler anbud

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går Region Gävleborg igenom samtliga inkomna synpunkter. Därefter utformar vi ett slutligt förfrågningsunderlag, som vi kort därefter publicerar elektroniskt.

Planerade upphandlingar

I de upphandlingar som planeras och pågår arbetas det med referensgrupper och upphandlingsdokument. De upphandlingar som har ett planerat startkvartal är då arbetet med upphandlingsstrategi och därefter referensgrupp och upphandlingsdokument beräknas påbörjas.

Planerade upphandlingar

Kategoristyrd inköpsprocess

Region Gävleborg arbetar med en kategoristyrd inköpsprocess och upphandlingarna delas in i olika kategorier utifrån den marknad de anskaffas på. De organisatoriska enheterna på inköpsavdelningen följer denna struktur och ansvarar för upphandlingar inom sina kategoriområden.