Regler för drönare

Transportstyrelsen har utfärdat nya bestämmelser för flygning med drönare som gäller från och med 1 februari 2018.

För flygning med drönare oavsett storlek och inom ett avstånd av mindre än 1 kilometer/radie till helikopterflygplatsen gäller följande:

  • Flygning får inte ske utan tillstånd från flygplatschefen.
  • Då flygning med ambulanshelikopter kan ske med mycket kort framförhållning skall förare/medhjälpare finnas kontaktbar på mobiltelefon under hela flygningen.
  • Skärpt uppmärksamhet ska ske på eventuell in- eller utflygande ambulanshelikopter.
  • Flygningen skall omedelbart avbrytas vid konstaterad flygning med ambulanshelikopter.

Reglerna finns på Transportstyrelsens hemsida samt i detaljerad form i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:110.

Mer information om nya regler för drönare 1 februari 2018 (pdf)

Kontaktuppgifter för flygning med drönare

Carina Odenland, flygplatschef, 026-15 01 58, 073-020 52 58