Stöd till patient och närstående

Individer med psykisk ohälsa och deras anhöriga behöver ofta ett stöd utöver vad de offentliga aktörerna kan erbjuda och här har brukarorganisationer och föreningar en viktig roll. Det handlar ofta om att få träffa personer som är och har varit i liknande situationer och som kan ge varandra stöd.

Att efterlevande får stöd och hjälp efter anhörigs suicid är viktigt då anhöriga i sig utgör en riskgrupp för psykisk ohälsa.

Ambulanspersonal

Tar hand om anhöriga på plats

Kontaktar SOS Alarm som upprättar kontakt med 1177 som i sin tur kontaktar ansvarig familjeläkare alt. familjeläkare i beredskap.

Familjeläkare

Tar personlig kontakt med anhöriga och informerar om dödsfallet (inte vid polisärende)

Ansvarar för att erbjuda anhöriga det stöd som behövs, även om ärendet är polisiärt (kan delegeras/överlåtas till annan personal t.ex. sjuksköterska alt. distriktssköterska).

Akutmottagning

Tar hand om anhöriga i de fall situationen kräver. Beslut om vidare hantering sker i samverkan mellan polis, familjeläkare/familjeläkare i beredskap och ambulans.

Tar hjälp med anhörigstöd av till exempel sjukhuskyrka när möjlighet finns.

Hälso-och sjukvård: Omhändertagande av anhörig i samband med oväntat dödsfall i hemmet eller på allmän plats (Platina ID 09-32768)

Hälsocentral

Psykosociala resurser finns i primärvården. Kontakt via hälsocentral. Från 18 år

Ungdomsmottagning

För barn och unga 13-23 år.

Vid psykisk ohälsa är det i första hand ungdomsmottagningen som hjälper de som är yngre än 18 år. Äldre ungdomar eller unga vuxna hänvisas i vissa fall till hälsocentral.

Kontakt med kurator eller psykolog: Ringa En väg in på 0771-44 55 00 eller kontakta ungdomsmottagningen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Barn och Familjehälsa

Barn- och familjehälsa är en psykosocial verksamhet för blivande föräldrar, barn 0–12 år och deras familjer. Barn- och familjehälsans mål är att hjälpa till i ett tidigt skede och därmed lindra, minska eller förhindra psykisk ohälsa. Här arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Vårdnadshavare tar själv kontakt med mottagningen. Ibland kan kontakten ske med stöd från barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, skolhälsovården eller från andra vårdgivare.

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når den på telefon 90101 och på chatt. Självmordslinjen har öppet dygnet runt, varje dag.

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med.

Föräldralinjen är en stödlinje för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

UMO, webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år.

BRIS för alla under 18 år

Jourhavande präst
Nås på larmnumret 112.
Öppet klockan 21.00-6.00. Övrig tid kontakta din församling.

Läs mer om Jourhavande präst.